BEGÆR // LUST - Holzer og Lemmerz

Som en del af udstillingsrækken ’SYV DØDSSYNDER’ på syv kunstmuseer i Region Midtjylland gentænker Randers Kunstmuseum lysten og begæret. Det sker i Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 i perioden den 4. februar til 28. maj.

Christian Lemmerz - Eiszwillinge (detail) - 2013-15 - Statuario marble - 120 x 120 x 50 cm. Foto: Anders Sune Berg

Er utugt en synd i dag, hvor den frie kærlighed siden 1970’erne har været højt besunget? Udstillingen tager afsæt i forståelsen af synden LUXURIA, som udtryk for et overdrevet og ukontrollabelt seksuelt begær, et begær der kan føre til utroskab, men også til voldtægt, bestialitet og andre former for umoralske seksuelle handlinger. 

Den amerikanske konceptkunstner Jenny Holzer og dansk/tyske billedhugger Christian Lemmerz udforsker på hver deres måde forholdet mellem begær, vold og aggressivitet, mellem lyst og mord.


*interview fra Radio Alfa 

Sideløbende med udstillingen vil Randers Kunstmuseum skabe offentlig debat om lyst, som er en af de såkaldte syv dødssynder. I samarbejde med de seks andre kunstmuseer i Region Midtjylland vil Randers Kunstmuseum skabe et hierarki over vores dødssynder i det moderne samfund. Hvordan kan man gentænke dødssynderne i dag - ville vi vælge de samme syv synder som fortiden tilskriver os?