Fra Stavnsager til Konstantinopel

Forbindelser mellem Randers og Romerriget Udstilling på Museum Østjylland i Randers 4. februar – 13. august 2017.

Der er langt fra en mark ved Hørning sydøst for Randers til den tyrkiske metropol Istanbul. Alligevel var der allerede for 1500 år siden tydelige forbindelser mellem landsbyen ”Stavnsager” ved Randers og det kulturelle og politiske centrum i den østromerske verden, Konstantinopel – det nuværende Istanbul.

På udstillingen Fra Stavnsager til Konstantinopel, som vises på Museum Østjylland i Randers, kan man få et indblik i, hvordan udvikling og forandringer i Konstantinopel fik afsmittende virkning på livet på vores breddegrader. Hvem forestiller sig for eksempel, at priserne på tøjvask i Konstantinopel havde betydning for, hvordan moden på Randersegnen udviklede sig? Og hvorfor begynder man at efterligne det romerske samfund så højt mod nord, så man for eksempel ikke længere nøjes med at bruge romersk drikkeservice, men begynder at drikke som en romer?

Udstillingen præsenterer mange fantastiske fund, som er gravet frem af jorden ved Stavnsager. De lokale fund får i udstillingen følgeskab af en perlerække af fornemme genstande, som bliver lånt fra museer over hele Europa.