Doktorparken

Doktorparken er en engelsk landskabspark på seks hektar anlagt i 1913. Parken er opkaldt efter overlæge Otto Lassen, som skænkede 25.000 kr. til etablering af parken.

Doktorparken er byens mest populære park for børnefamilier, blandt andet fordi man kan fodre ænder, svaner og gæs. Vælger man at fodre fuglene, bedes man ikke smide mere brød i søen end fuglene kan spise, da det forurener søen. I parkens voliere kan man se smukke eksotiske fugle. Disse fugle må dog ikke fodres.

Parken rummer store grønne arealer, hvor man kan solbade eller nyde sin medbragte madpakke. Om vinteren, når der er hård frost, kan man løbe på skøjer på søen.

Hunde er velkomne i parken så længe de holdes i snor, og ejerne husker at samle eventuelle efterladenskaber op efter hundene.

I den nordvestlige del af parken fortsætter en cykel-/gangsti langs Svejstrup Bæk til Oust Mølle i Helsted. Stien går gennem et engareal, hvor man blandt andet kan se får og geder.

Doktorparken er placeret på Parkboulevarden ved Viborgvej i Randers NV.

Udviklingsprojekt Doktorparken

Flere randrusianere har udtrykt ønske om at genskabe den mere end 100 år gamle Doktorpark som et grønt samlingssted. Parken skal være et grønt åndehul i byen med fuglevoileren, en dejlig naturlegeplads og søen som de bærende elementer. Derfor har Randers Kommune taget initiativ til et udviklingsprojekt sammen med de lokale fugle-, fjerkræ- og dueforeninger.

Du kan også støtte projektet.

Læs mere på Doktorparkens hjemmeside.