Justesens Plæne

Justesens Plæne er en rekreativ oase mellem Gudenåen og Randers centrum. Plænen anvendes ofte om sommeren til forskellige arrangementer såsom koncerter og sportsarrangementer.

På plænen har veterantogbanen til Allingåbro et trinbræt til optag af passagerer.

I den vestlige del af Justesens Plæne ved Randers Regnskov blev der i 2007 etableret en genbank for frugttræer til sikring af bevarelsen af gamle danske sorter. Projektet er et samarbejde mellem Randers Kommune, Københavns Universitet og Randers Regnskov.