Det grønne rum

Det grønne rum i Randers rummer en række historiske byparker, nogle rekreative områder og Randers Regnskov.

De historiske byparker i Randers udgør den indre ring af parker i kommuneplanen. Parkerne er populære samlingssteder, som kan danne ramme om afslappende gåture, boldspil, solbadning, udendørs lege og meget mere. De historiske byparker er Tøjhushaven, Skovbakken, Fabers Anlæg, Gethers Anlæg, Vestparken og Doktorparken.

Randers byder også på nogle rekreative grønne områder; Tronholmparken og Justesens Plæne.

Derudover er der også Randers Regnskov.

Doktorparken

Doktorparken er en engelsk landskabspark på seks hektar anlagt i 1913. Parken er opkaldt efter overlæge Otto Lassen, som skænkede 25.000 kr. til etablering af parken.

Doktorparken er byens mest populære park for børnefamilier, blandt andet fordi man kan fodre ænder, svaner og gæs. Vælger man at fodre fuglene, bedes man ikke smide mere brød i søen end fuglene kan spise, da det forurener søen. I parkens voliere kan man se smukke eksotiske fugle. Disse fugle må dog ikke fodres.

Parken rummer store grønne arealer, hvor man kan solbade eller nyde sin medbragte madpakke. Om vinteren, når der er hård frost, kan man løbe på skøjer på søen.

Hunde er velkomne i parken så længe de holdes i snor, og ejerne husker at samle eventuelle efterladenskaber op efter hundene.

I den nordvestlige del af parken fortsætter en cykel-/gangsti langs Svejstrup Bæk til Oust Mølle i Helsted. Stien går gennem et engareal, hvor man blandt andet kan se får og geder.

Doktorparken er placeret på Parkboulevarden ved Viborgvej i Randers NV.

Udviklingsprojekt Doktorparken

Flere randrusianere har udtrykt ønske om at genskabe den mere end 100 år gamle Doktorpark som et grønt samlingssted. Parken skal være et grønt åndehul i byen med fuglevoileren, en dejlig naturlegeplads og søen som de bærende elementer. Derfor har Randers Kommune taget initiativ til et udviklingsprojekt sammen med de lokale fugle-, fjerkræ- og dueforeninger.

Du kan også støtte projektet.

Læs mere på Doktorparkens hjemmeside.

Justesens Plæne

Justesens Plæne er en rekreativ oase mellem Gudenåen og Randers centrum. Plænen anvendes ofte om sommeren til forskellige arrangementer såsom koncerter og sportsarrangementer.

I den vestlige del af Justesens Plæne ved Randers Regnskov blev der i 2007 etableret en genbank for frugttræer til sikring af bevarelsen af gamle danske sorter. Projektet er et samarbejde mellem Randers Kommune, Københavns Universitet og Randers Regnskov.

Skovbakken

Skovbakken er en rigtig skovpark med høje bøge- og egetræer. Træernes toppe er hjemsted for en større rågekoloni, der kan opleves fra april.

Det område, som Skovbakken optager, var før 1820 byens skraldeplads. Men da pladsen blev tilplantet med skov, blev det hurtigt en af byens mest populære parker med tepavillion, musik og dans.

Idag er Skovparken en rigtig skovpark med høje bøge- og egetræer. Såvel råger som natugler yngler i træerne. Skovbakke har en stor friluftsscene samt forskellige statuer og træskulpturer.

Foran Hotel Scandic findes en lang græsplæne, der om vinteren udgør en rigtig god kælkebakke.

Tøjhushaven

Tøjhushaven blev opført i 1802-05 i forbindelse med opførslen af Nørrejyllands arsenal Tøjhuset. Tøjhushaven er Danmarks første offentlige park.

Tøjhushaven er anlagt i en romantisk stil med lindeallé, lindelysthus, mindesten og gamle granitsøjler, afgrænsede bede og sirlige stier. Her kunne borgerskabet promenere på søndagsturen. Samtidig er der spor af fordums militære aktiviteter i form af krudthus, en kanonrampe til tøjhuset og en kanal, hvor man kan sejle kanoner ind fra fjorden.

I 2002 blev Tøjhushaven moderniseret i forbindelse med et kvarterløftsprojekt, og der blev etableret en række nye publikumsfaciliteter, såsom legeplads, grillborde, bålhytte, petanquebaner og borde/bænkesæt. Dette gør parken til et velegnet udflugtsmål for børnefamilier.

Hunde er velkomne i parken så længe de holdes i snor, og ejerne husker at samle eventuelle efterladenskaber op efter hundene.

Tronholmparken

Tronholmparken er en fantastisk park med faciliteter til flere idrætsgrene helt ned til vandet ved Randers Bro.

Fra området kan man få et godt udsyn hen af Fjorden og op ad Gudenåen. Byparken ligger der, hvor Gudenåen officielt bliver til Randers Fjord.

Her er et godt fiskeri, og der er fri fiskeret. Naturstien til Romalt Enge starter her. Man vandrer det første stykke langs Randers havn.

I Tronholmparken finder du:

  • en rød gummiløbebane.
  • en basketkurv placeret i højden 3,05 m.
  • store græsarealer til boldspil.
  • fitnesspavilloner med billedinstruktioner.
  • parkourtræningsanlæg - instruktion findes på QR-kode på anlægget.
  • legeredskaber til børn.
  • 12 krolfhuller (medbring selv køller og nummerflag).

Ud over disse klassiske faciliteter har parken et trædæk og plateauer helt nede ved vandet. Her er det oplagt at bruge de mange trin til fitness. Der er handicapadgang til trædækket. Derudover er der skyggefulde steder under de mange træer - også tæt ved vandet.

Der er strømstik i parken.

Hvis du ønsker at booke hele parken til et større arrangement, skal du kontakte Kultur- og fritidsafdelingen, Sonja Østergaard på tlf. 89 15 10 77.

Vestparken

På Gudenådalens bakkeskrænt blev Vestparken etableret i 1914-15. Vestparken blev lige fra etableringen kendt i hele Jylland for den lange og farlige kælkebakke.

I dag har Vestparken stadig byens bedste kælkebakke (selv om den blev afkortet ved etablering af Parkboulevarden i 1938). Derudover er der en god udsigt over landskabet fra espalierhaven.

Parken består af åbne græsarealer omkranset af træer som eg, bøg og fyr. Parken har en legeplads til de mindste, og om sommeren er parken velegnet til at nyde medbragt mad.

I vinteren 2007 blev der i Vestparken etableret en genbank for gamle valnøddesorter. Samlingen af træer omfatter danske og udenlandske sorter med nødder af forskellig form, smag og størrelse. Træerne vil med tiden vise forskellig hårdførhed i forhold til det østjyske klima.

Randers Regnskov

Randers Regnskov er et sansebombardement af naturoplevelser i frodige, tropiske omgivelser. At træde ind i Randers Regnskov er som at træde ind i en anden verden. Luften er varm og fugtig og fyldt med lydene fra brusende vandfald og det mangfoldige dyreliv, der findes her. I frodige, grønne omgivelser kan du opleve alt fra små, flittige bladskærermyrer til store, majestætiske jaguarer og således for en stund få følelsen af at være på et sandt tropeeventyr.

Overalt i de tre kupler møder du dyr, som lever frit. Nok se, men ikke røre, når du kommer helt tæt på livlige aber, springtamariner og lemurer. I trætoppene kan du tjekke dovendyrene og de grønne leguaner ud, imens de ligger og varmer sig i solens stråler. I den fugtige regnskovsbund finder du bl.a. kæmpetudser, asiatiske junglehøns, kæmpe skildpadder og snegle.

Se åbningstider og priser mv. på Randers Regnskovs hjemmeside.