Kulturhuse

Der findes et rigt udbud af kultur i Randers, og en del af det er centret omkring de lokale kulturhuse.

Kulturhuset i Randers

Kulturhuset danner ramme for flere inspirerende miljøer og aktiviteter i Randers. Huset rummer Randers Bibliotek, Randers Stadsarkiv, Museum Østjylland og Randers Kunstmuseum. Kulturhuset rummer desuden café, sale og mødelokaler, hvoraf kulturhusets sal og mødelokaler på 2. sal kan udlånes til foreninger.

Kulturhuset Randers
Stemannsgade 2

8900 Randers C

Kontakt til Kulturhuset skal ske via de enkelte afdelinger.

Randers Kunstmuseum

Museum Østjylland

Randers Bibliotek

Randers Stadsarkiv

Underværket

Underværket er et særpræget handels- og kulturhus i Randers, der byder på forskellige kulturelle og handelsmæssige oplevelser for de besøgende.

Underværket er et omfattende integrations-, håndværker- og kulturprojekt, der kombinerer byfornyelse med kulturelle tilbud, undervisning og arbejdende værksteder.

Underværket er hver uge centrum for foredrag, seminarer, teatre, koncerter og andre aktiviteter.

På Underværket finder du to sale, der henholdsvis har plads til 200 og 100 gæster. Begge lokaler indeholder borde, stole, tave, flipover, overhead, projektor, storskærm og diverse teknik. Få mere information om lokalerne ved at kontakte Underværket.

Underværket
Stemannsgade 9C
8900 Randers C
Tlf.: 86 43  86 88
E-mail: upp@undervaerket.dk

Besøg Underværkets hjemmeside.

Fritidscentret

Fritidscentret og Helligåndshuset er begge multikulturelle samlingssteder for foreninger og amatører i alle aldre.

Fritidscentret og Helligåndshuset er begge ejet af Randers Kommune og hører administrativt under Randers Hovedbibliotek.

Stederne tilbyder lokaleudlejning i flere forskellige størrelser. På Fritidscentret vil der være mulighed for at låne overhead, lærred, tavle, klaver og musikanlæg. Herudover er der internetadgang og mulighed for leje af videoprojektor.

Fritidscentret
Vestergade 15
8900 Randers C
Tlf.: 86 41 04 10
E-mail: fritidscentret@randers.dk

Helligåndshuset
Erik Menveds Plads 1
8900 Randers C

Besøg Fritidscentrets hjemmeside.

Kulturhuset Langå

I Langå bliver det gamle rådhus anvendt som et kulturhus. Kulturhuset bliver drevet af frivillige og tilbyder flere forskellige arrangementer, her kan bl.a. nævnes foredrag og udstillinger.

Herudover har du mulighed for at leje lokaler på Kulturhuset i Langå. Lokalerne har forskellige størrelser. Der tilbydes videoprojektor og kantineservice ved leje af lokale.

Kulturhuset Langå
Bredgade 4
8870 Langå

Daglig leder
Johnny Jørgensen
Tlf.: 86 41 04 10 eller 22 95 81 41
E-mail: Johnny.Jorgensen@randers.dk

Besøg Kulturhuset Langås hjemmeside.