Min havn - min by

Byrumsprojektet ”Min havn – min by” blev iværksat i oktober 2013 og videreført i 2014 og 2015. Projektet har skabt dynamik og flotte scenarier på Randers Havn. Historisk set er havnen en af hovednøglerne til byens udvikling. Med ind- og udskibning fra Randers Havn har stedet dannet et af de centrale fundamenter og livsgrundlag for store dele af befolkningen i Randers, og for udviklingen af Randers Kommune i det hele taget.

Randers Havn - et levende byrum

I løbet af de tre første oktoberdage i 2013 bød byrumsprojektet ”Min havn – min by” på storslåede billedoplevelser på Randers Havn. Kommunens borgere fik mulighed for at opleve havnen i en historisk kontekst, samt de oplevelsesmæssige og kulturelle potentialer, som havneområdet på sigt kan blive højborg for. Under ”Min havn – min by” blev DLG-bygningen på Randers Havn omskabt til et stort filmlærred. Animationer i 3D blev projiceret op på en af de store silobygninger, der præsenterede tre forskellige bud på havnens fremtid. En flot billedserie blev samtidig foldet ud på et langt banner, der belyste havnens fortid, udvikling og brug fra 1910 og frem til nutiden. En af visionerne for ”Min havn - min by” var at vise, hvordan havnen igennem tiderne har været et essentielt omdrejningspunkt for Randers’ historie og identitet. Animationerne satte desuden flere mulige scenarier i spil for havnens fremtidige muligheder som en del af ”et levende byrum”. Der blev desuden lagt vægt på at få borgernes egne idéer på bordet i forhold til hvordan havnen kan blive en integreret del af byen. Dette blev bl.a. praktiseret via to guidede aftensejladser med Lillebjørn. Billetterne var gratis mod at borgerne gav et personligt bud på havnens fremtid på bagsiden af billetten, inden de steg af båden. ”Min havn – min by” afvikledes som led i Randers Kommunes kulturaftale med Kulturregion Østjysk Vækstbånd, hvor et af de tre indsatsområder hedder ”levende byrum”. I Randers blev projektet ”Min havn - min by” søsat. Projektets formål var at involvere borgerne i havnens fremtid gennem kulturhistoriske og kunstneriske indgreb, og dermed vise mulighederne for en anderledes anvendelse af havneområdet i takt med udviklingen af bybilledet. Projektet blev støttet med midler fra både Østjysk Vækstbånd og Kulturministeriet.

Projektgruppen bag ”Min havn – min by” består af Randers EgnsTeater, Museum Østjylland, Randers Kommunes Kultur- og fritidsafdeling og Plan. Animationsprojektet blev udviklet i samarbejde med Nojus Sabalis/WeCreateMagic.

En video af 3D-projektionerne kan ses nedenfor.

I 2014 blev havnens gamle jernbetonsilo indtaget af en gruppe nycirkusartister, ildshow, loungeområde med mulighed for refleksion, byvandring langs havnen og Gudenåen med stadsarkitekt Henri Amsler og arkivar Tina Knudsen Jensen. Byvandring og arkitekturworkshop for skoleklasser med arkivar Tina Knudsen Jensen og arkitekt Sidsel Effersøe.

I forbindelse med "Min havn - min by" i 2015 var der eksperimenter med laserlys i forbindelse med MyWay i P-huset samt laserlysinstallationer langs Kornkajen. Danmarks længste vandrutsjebane - Randers City Slide – blev opstillet på Østervold. Derudover var der vandprojektioner i havnebassinet på Randers Havn.

Baggrunden og handlingsplanen for byrumsprojektet

”Levende byrum” er et af tre indsatsområder i en fireårig kulturaftale indgået imellem Kulturministeriet og Randers, Horsens, Silkeborg og Viborg Kommuner. Målsætningen har været at skabe fornyelse og nye idéer til byrummets anvendelse samt positionere og kreere en kontinuerlig udvikling af byrummets kulturelle potentiale. Siden 2012 har de fire kommuner hvert år eksperimenteret og udført en række kulturelle happenings i deres bymidter.

Randers Havn er et overset, men vigtigt, byrum. Historisk set er havnen nøglen til byens udvikling. Med ind- og udskibning fra Randers havn har stedet dannet livsgrundlag for store dele af befolkningen i Randers og for udviklingen af Randers kommune i det hele taget. Kom og se smukke billeder af livet på havnen siden 1910. Billederne er sat op på kæmpe bannere langs bygningerne og kajen på nordhavnen. De vidner om et arbejdsliv og et fællesskab på en både smuk og tankevækkende måde.

Men hvad med havnens fremtid? Vi ved, at der er store forandringer af havnen forude. Om en årrække skal kraftvarmeværket flyttes ud, og de fleste af havnens funktioner bliver tilsvarende flyttet og forandret.  Randers Kommune viser skitser over en mulig fremtid, men havnens fremtid tilhører os alle. Derfor er det relevant allerede nu at spørge:

Hvordan vil DU gerne se havnen som en del af Randers fremover? Det er din havn – og din by.   

Skal det udstykkes til dyre boliger, så vi kan få et solidt skattegrundlag? Skal der være boliger for alle? Skal der være handelsliv? Bliver det et sted for hurtige investeringer i erhvervsdomiciler, eller vil vi hellere se et rekreativt område til sport, leg, cafeer eller kulturoplevelser? Eller er der helt andre muligheder? Med projektet vil vi gerne invitere byen inden for på havnen og mærke stedets historie, dets karakter og muligheder. For en stund vil vi give havnen tilbage til borgerne. Her er der plads til at drømme, for der er højt til loftet på havnen! og stadsarkitektens skitser til en fremtidig havn.