Joseph Sage på GAIA

Lørdag den 13. januar åbner GAIA Museum en spændende særudstilling med tegninger af en selvlært kunstner, franskmanden Joseph Sage (f. 1935).

Udsnit fra et af Josept Sages værker

05. januar 2018 - Oprettet af Kenneth Sørensen

Joseph Sages kunstværker fremstår som filigran af mønstre, farver og former. De er tegnet med tusch eller akvarel på papir. Nogle er sort/hvide, andre er farve-strålende. Joseph Sage er professionel sanger og har specialiseret sig i musik fra middelalder og renæssance. Som kontratenor kan hans stemme spænde over tre oktaver.

Han begyndte at tegne i 1963 efter at have set en udstilling på Château de Dieppe med kunstneren Georges Rouault – en kunstner som indskriver sig i den franske fauvistiske og ekspressionistiske tradition. Lige siden har Joseph Sage tegnet. Han beskriver processen som instinktiv og ubevidst. Han har aldrig modtaget tegne-undervisning, og det er første gang han udstiller sine billeder i Danmark.

Automatisme inden for kunst findes både hos spiritismen, surrealisme, dadaismen og outsiderkunsten. GAIA kalder udstillingen "Tøm det der er fyldt - Fyld det der er tomt".

Udstillingen åbner lørdag den 13 januar kl. 13