Kulturpris 2018

Randers Kommunes kulturpris uddeles hvert andet år. Kulturprisen er en påskønnelse af en person eller institution, der har ydet en særlig indsats på kulturområdet i kommunen.

I perioden 7.-28. november 2018 kunne alle indsende forslag til, hvem der skal modtage prisen for årene 2017-2018.  Prisen uddeles i januar 2019 efter priskomiteen har vurderet alle de indsendte forslag. 

Komitéen består af formand og næstformand i Sundheds-, idræts- og kulturudvalget samt to medlemmer udpeget af Kulturelt Samvirke.  Kulturprisen består af et kontantbeløb på 10.000 kroner og en gave fra Kulturelt Samvirke.

Prisen blev første gang uddelt i 2002 og er uddelt til:

2016: Randers Teaterforening

I udvælgelsen har komitéen lagt vægt på, at Randers Teaterforening både aktuelt og historisk har ydet en kæmpe stor indsats for kulturlivet i Randers, så det bliver ved med at være både levende og i udvikling. Randers Teaterforening har i mere end 50 år sikret, at både folkelige og skarpe kvalitetsforestillinger fra det danske og internationale scenekunstmiljø bliver præsenteret i Randers.

Gennem et tæt og succesrigt samarbejde med Værket er de frivillige kræfter, som Randers Teaterforening drives af, blevet omsat til teateroplevelser for et stort publikum. Og set i det lange perspektiv har bestyrelserne gennem tiden skabt fundamentet for et ualmindelig solidt et begejstret teatermiljø i Randers med høje belægningsprocenter. Det har været et langt og sejt træk, som fortjener ros og opmærksomhed.

2014: Dorthe Hjort

I udvælgelsen har komitéen lagt vægt på, at Randers Kunstforening gør en meget stor indsats for at holde kulturlivet i Randers levende og i udvikling. Randers Kunstforening har arrangeret et væld af kunstudstillinger i Randers, hvor nye strømninger i kunsten trækkes til Randers i form af anderledes udstillinger og begivenheder.

Kvaliteten er altid høj, og det er kendetegnende for kunstforeningens valg af kunstnere, at de ofte er tæt på et gennembrud, når de udstiller i Randers, og at kunstnerne få år efter har opnået høj anerkendelse, nationalt og internationalt. Et par eksempler på dette er kunstnerne John Kørner, Katrine Ærtebjerg og Martin Bigum. Der er ingen tvivl om, at Randers Kunstforening har et virkelig højt ambitionsniveau og arbejder seriøst efter at nå sine mål – og når dem! Og det har været den primære begrundelse for at udpege kunstforeningens som modtager af Kulturprisen 2014.

Læg så dertil, at foreningen har taget et langt, sejt træk: det er landets næstældste kunstforening med 163 år på bagen, samtidig med at foreningens arbejde bygger på en stor indsats af frivilligt arbejde. Kulturprisen gives derfor som en som en velfortjent påskønnelse af Randers Kunstforenings arbejde med åbne Randers’ perspektiver for aktuel og vedkommende samtidskunst på en altid legende og inspirerende måde.

2012: ReMida

I udvælgelsen har komitéen lagt vægt på, at ReMida igennem sine aktiviteter viser en helt særlig evne for at gentænke. ReMidas kerneaktivitet står på to ben: 1: dels indsamler ReMida kasseret overskudsmateriale fra industrien for at videreformidle det som unikt materiale i børns kreative skabelsesprocesser. 2: dels formidler ReMida en kunstpædagogisk tilgang, der skærper børns fantasi og opmærksomhedssans i deres kreative arbejde med de indsamlede materialer.

2010: Lisbeth Nielsen 

Et enigt udvalg peger på Lisbeth Nielsen som prismodtager. Begrundelsen er at hun repræsentere bredden, har gjort en stor indsats for de unge, er en farverig ildsjæl som har fortjent et skulderklap som tak for indsatsen og en påskønnelse som skal føre til forsættelse af det gode arbejde.

2008: Birthe Elgaard

Lilian Klemmensen peger på, at Birthe Elgaard har formået at starte Galleri Dahl, hvilket er vigtigt for et yderområde. Galleri Dahls udstillinger bliver ofte omtalt i kunsttidsskrifter. Indstilleren fremhæver, at hun er åben overfor nye ideer og giver plads til den ikke helt så traditionelle kunst.

2006: Claus Ørsted

Dorte Baggenæs påpeger Claus Ørsteds store engagement i kulturfeltet via udstillingerne i Cykelbørsen.

2004: Teaterleder Niels-Peter Christensen

Komitéen var meget enige om valget af prismodtageren, idet man blandt andet lagde vægt på, at Niels-Peter Christensen er en person, som har været med til at gøre uendeligt mange ideer til virkelighed i kulturmiljøet, og at han fortjener en anerkendelse for dette utrættelige engagement.

2002: Café Von Hatten

I komitéen var der fuld enighed om, at modtageren af kulturprisen 2002 skal være: Café von Hatten! I udvælgelsen har komitéen lagt vægt på, at Café von Hatten gør et stort og vigtigt stykke arbejde for ungdomskulturen i Randers, at stedet på samme tid magter at værne om sine rødder og være åben for udvikling, at caféen både beriger byen med kvalitetsmusik udefra og bakker det lokale musikliv op. Det ønsker komitéen at påskønne ved at tildele Kulturprisen 2002.