Kalima

Er du i alderen 9 år til 18+, så har du muligheden for at deltage på teaterskolen Kalima i din sommerferie.

Teaterskolen Kalima opstarter 2 hold i starten af skolernes sommerferie.

Det ene hold retter sig mod unge i alderen 9-13 år. Der arbejdes hele ugen med et fast manuskript. Manuskriptet danner grundlaget for de dramalege og det teaterarbejde, som holdet skal beskæftige sige med hele ugen.

Holdet får desuden lov til at arbejde med kostumer/ scenografi og rekvisitter, sminke og improvisionsteater/ livsteater. Ugen sluttes af med forestillinger.

Det andet hold retter sig mod unge i alderen 13-18 år. Der er desuden plads til 12 unge over 18 år.

Holdet skal selv lave manuskriptet til forestillingen. Undervisningen ligger både om formiddagen, eftermiddagen og om aftenen, der tilbydes derfor overnatning til de unge.

Fokus for teaterugen er livsteater, der kan tage udgangspunkt i en konkret ting som fx et foto, en drøm osv.

Læs mere om teaterskolen og forløbet her