Tilskud

Det er vigtigt for Randers Kommune, at alle, der har lyst, får mulighed for selv at skabe kulturprojekter eller sætte kulturaktiviteter i gang.

Uanset hvor du bor, hvilken interesse inden for kultur, du dyrker, eller hvilken alder du har, vil vi gerne hjælpe på vej, og til det er der afsat støttemidler. Du er altid velkommen til at tage direkte kontakt - vi er her for at hjælpe på vej.

Kulturstøttemidler

Randers Kommunes Kulturstøttemidler går til projekter i alle afskygninger inden for kultur.

Har du et kulturprojekt, der er åbent for alle, og som finder sted i Randers Kommune, kan du søge om tilskud eller anden form for hjælp. Tag kontakt til vores kulturkonsulent Helga Hjerrild på mail helga.hjerrild@randers.dkHer kan du få råd og vejledning om dine muligheder.

Lokaler

Randers Kommune har afsat midler til at yde tilskud til leje af musikøvelokaler og andre fælles værksteder for kreativ, kunstnerisk udøvelse. Ansøgere skal som udgangspunkt selv finde lokaler, der passer til formålet. Herefter kan man søge om tilskud hos Randers Kommune til delvis dækning af husleje. Hvis du ikke kan finde lokaler, kan vi måske hjælpe dig på vej med vores kontakter. 

Der kan søges om tilskud ved at indsende en ansøgning til:

Kultur- og fritidsafdelingen
Laksetorvet
8900 Randers C

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Bandnavn eller navne på gruppen af ansøgere
  • Lokalets adresse
  • Huslejens størrelse

Derudover oplyses en kontaktperson bag ansøgningen med navn, telefonnummer, adresse og CPR-nr. og en NEM-konto, hvortil tilskuddet kan overføres.

Der ydes ikke tilskud til enkeltpersoner eller til forbrug af vand, varme og el, men kun til selve huslejen.

Dokumentation for huslejens størrelse vedlægges ansøgningen, f.eks. en kopi af lejekontrakten.

Kontakt eventuelt specialist Eva Thomadsen for yderligere information.
Tlf.: 89 15 10 70
Email: eva.thomadsen@randers.dk

Randers Eventsekretariat

Randers Eventsekretariat er en selvstændig kommunal afdeling, som har til formål at udvikle, organisere, være sparringspartner samt tiltrække og gennemføre events i Randers. Sekretariatet har ikke tilskudsmidler til rådighed, men vil kunne assistere med lokalisering af finansieringsmuligheder og fundraising.

Læs mere om Eventsekretariatet her

Fonde

Det er muligt at søge om støtte og tilskud til kulturprojekter fra forskellige fonde. Fondene er ikke kommunale og har deres egne regler og ansøgningsprocedurer. Læs mere på fondenes egne hjemmesider:

Fonden Harmonien

ELRO Fonden

LAG Randers-Favrskov